İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikası, bir ecza deposunun başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar. İşte bir ecza deposu için örnek bir insan kaynakları politikası:


1. Personel Seçimi ve İşe Alım

Ecza deposu olarak, işe alım sürecinde adil ve şeffaf bir yaklaşım benimseriz. İşe alım sürecinde adayların nitelikleri, tecrübeleri ve potansiyelleri değerlendirilir. Eşit fırsat ilkesine bağlı kalarak, cinsiyet, yaş, ırk, din, cinsel yönelim veya engellilik gibi herhangi bir ayrımcılık yapmayız.

2. Çalışan Gelişimi ve Eğitim

Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunarız. Mesleki becerilerini ve bilgilerini güncellemeleri için eğitim programları düzenler, seminerlere katılım sağlarız ve mentorluk imkanları sunarız.

3. Performans Yönetimi

Performans yönetimi süreciyle çalışanların hedeflerini belirler, performanslarını düzenli olarak değerlendirir ve geri bildirim sağlarız. Başarıyı takdir ederken, gelişim alanlarını belirleyip desteklemek için ihtiyaç duyulan eğitim ve kaynakları sağlarız.

 

4. Çalışma Ortamı ve Kültürü

Sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir çalışma ortamı sağlamak önceliğimizdir. Çalışanlar arasında saygı, işbirliği ve iletişim kültürünü teşvik ederiz. Herkesin fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam yaratırız.

5. İşe ve Özel Hayata Uyum

Çalışanlarımızın iş ve özel hayat dengesini sağlamalarını destekleriz. Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanları ve izin politikaları gibi esneklikler sunarız. Aynı zamanda çalışanların sağlık, refah ve aile hayatlarına destek olmak için çeşitli sosyal yardım programları sunarız.

6. İş Etik ve İlke

İşimizi yaparken yasalara, etik kurallara ve şirket politikalarına tam uyum sağlarız. Şeffaflık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı kalarak çalışırız. Tüm çalışanlarımızın etik standartlarına uyması ve şirketimizin itibarını koruması beklenir.

7. İşten Ayrılma ve İş Güvencesi

Çalışanlarımızın istifa etme veya işten çıkarılma durumlarında saygılı bir ayrılma süreci yaşamalarını sağlarız. İş güvencesi ve adil bir tazminat politikası sunarız. Ayrıca, işten ayrılan çalışanlarımıza gelecek kariyer adımları için destek ve referanslar sağlarız.

Bu politika, ecza deposu olarak insan kaynakları yönetimine yönelik temel prensipleri ve taahhütleri içermektedir. Şirketimizin başarısında en değerli varlık olan çalışanlarımızın refahını ve gelişimini ön planda tutmaya devam edeceğiz.